Szabó Tibor József
okleveles erdőmérnök, jogi szakokleveles mérnök, erdészeti szakértő, erdészeti szaktanácsadó, erdészeti szakirányító

Szakmai életút

Erdőgazdálkodási szakterületen belül kerületvezető erdész, erdőművelési műszaki vezető, erdőfelügyelő, vezérigazgató-helyettes, vállalkozó, hatóság igazgató beosztásokat betöltve a szakma valamennyi területén szereztem tapasztalatokat. Bízom abban, hogy ezeket az ismereteket kamatoztatni tudom a hozzám forduló ügyfelek számára.

 • 1988-1989

  kerületvezető erdész

  Szőlőfürt Mezőgazdasági Szakszövetkezet

 • 1989

  erdésztechnikus

  Kiss Ferenc Erdőgazdasági és Elsődleges Faipari Szakközépiskola

 • 1994

  okleveles erdőmérnök

  Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Kar

 • 1994-2002

  erdőművelési műszaki vezető

  Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt. Császártöltési Erdészete

 • 2002-2004

  erdőfelügyelő

  Állami Erdészeti Szolgálat Kecskeméti Igazgatósága

 • 2004-2010

  termelési vezérigazgató-helyettes

  KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.

 • 2005

  jogi szakokleveles mérnök

  ELTE Jogi Továbbképző Intézet

 • 2007

  felsőszintű erdő-és kárértékszámítási szakértő

  Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar

 • 2010

  cégvezető

  Cser-Tő I&M Kft.

 • 2011

  ügyvezető

  GOLD FOREST Kft.

 • 2011-2015

  igazgató

  Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság

 • 2015
  Egyéni
  vállalkozó

Erdészet

Az általam vállalt erdészeti szolgáltatások (kattintson a dobozra további információért)

Fakereskedelem

Néhány gondolat szolgáltatásaimról (kattintson a dobozra további információért)

EUTR

Faanyagterméklánc – felügyelet - „kellő gondosság”- DDS

Az Országgyűlés a 2015. április 14-i ülésnapján elfogadta az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény módosítását, melyben EUTR - az Európai Parlament és a Tanács 995/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról - hazai adaptálásáról döntöttek a képviselők.

A jogszabály azon uniós irányelv átvételét tartalmazza, amely megköveteli a piacra kerülő faanyag eredetigazolási rendszerének kidolgozását. Ennek célja az illegális fakitermelés hatékony visszaszorítása.

A törvény szerint fát és faanyagot a belső piacon forgalomba hozó, vagy azzal kereskedő magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek kötelesek a faanyag származásának igazolására, ezt mint a faanyagterméklánc-felügyelet hazai letéteményese a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság ellenőrzi.

Tilos az illegális kitermelésből származó fának és a belőle készülő termékeknek az uniós piacon való forgalomba hozatala, a faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének kellő gondossággal kell eljárnia. Az EU-ban/Magyarországon már forgalomba hozott fát vagy fatermékeket vásárolóknak, eladóknak (kereskedő) nyilvántartást/dokumentációs rendszert kell vezetniük a beszállítóikról és vevőikről a faanyag egyszerű visszakereshetősége érdekében. A vállalkozások közötti meghatározott körben végzett faanyag értékesítések 5 éven át tartó nyomon követhetőségét és nyilvántartási kötelezettségét írja elő a jogszabály.

A kellő gondosság elve a piaci szereplőket arra kötelezi, hogy az illegálisan kitermelt faanyag, vagy illegális kitermelésből származó faanyagból készült termékek EU piacra kerülését kockázatelemzési módszerekkel kizárják.

A piaci szereplők kialakíthatják saját kellő gondosság elvén alapuló rendszerüket, vagy alkalmazhatják az Európai Bizottság által elismert ellenőrző szervezetek által kidolgozott kellőgondosság elvén működő rendszereket.

Vállalom a jogszabályban előírt, Ön, mint piaci szereplő által működtetett „saját rendszer” kialakítását, átvilágítását, ellenőrző hatóság által indított eljárásokban az Ön képviseletét.

EUTR

Amennyiben segítségére lehetek, keressen elérhetőségeimen!