Szabó Tibor József
okleveles erdőmérnök, jogi szakokleveles mérnök, erdészeti igazságügyi szakértő, erdészeti szaktanácsadó, rendészeti feladat ellátására jogosult erdészeti szakszemélyzet, „erdőgazdálkodásra jogosult” erdészeti szakirányító vállalkozás

Szakmai életút

Erdőgazdálkodási szakterületen belül kerületvezető erdész, erdőművelési műszaki vezető, erdőfelügyelő, vezérigazgató-helyettes, vállalkozó, hatóság igazgató beosztásokat betöltve a szakma valamennyi területén szereztem tapasztalatokat. Bízom abban, hogy ezeket az ismereteket kamatoztatni tudom a hozzám forduló ügyfelek számára.

 • 1988-1989

  kerületvezető erdész

  Szőlőfürt Mezőgazdasági Szakszövetkezet

 • 1989

  erdésztechnikus

  Kiss Ferenc Erdőgazdasági és Elsődleges Faipari Szakközépiskola

 • 1994

  okleveles erdőmérnök

  Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Kar

 • 1994-2002

  erdőművelési műszaki vezető

  Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt. Császártöltési Erdészete

 • 2002-2004

  erdőfelügyelő

  Állami Erdészeti Szolgálat Kecskeméti Igazgatósága

 • 2004-2010

  termelési vezérigazgató-helyettes

  KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.

 • 2005

  jogi szakokleveles mérnök

  ELTE Jogi Továbbképző Intézet

 • 2007

  felsőszintű erdő-és kárértékszámítási szakértő

  Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar

 • 2010

  cégvezető

  Cser-Tő I&M Kft.

 • 2011

  ügyvezető

  GOLD FOREST Kft.

 • 2011-2015

  igazgató

  Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság

 • 2015
  Egyéni
  vállalkozó

 • 2020-

  Rendészeti feladatellásásra jogosult erdészeti szakszemélyzet

 • 2020-

  „ERDŐGAZDÁLKODÁSRA JOGOSULT” erdészeti szakirányító vállalkozás

Erdészet

Az általam vállalt erdészeti szolgáltatások (kattintson a dobozra további információért)

Fakereskedelem

Néhány gondolat szolgáltatásaimról (kattintson a dobozra további információért)

EUTR

Faanyagterméklánc – felügyelet - „kellő gondosság”- DDS

Az Országgyűlés a 2015. április 14-i ülésnapján elfogadta az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény módosítását, melyben EUTR - az Európai Parlament és a Tanács 995/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról - hazai adaptálásáról döntöttek a képviselők.

A jogszabály azon uniós irányelv átvételét tartalmazza, amely megköveteli a piacra kerülő faanyag eredetigazolási rendszerének kidolgozását. Ennek célja az illegális fakitermelés hatékony visszaszorítása.

A törvény szerint fát és faanyagot a belső piacon forgalomba hozó, vagy azzal kereskedő magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek kötelesek a faanyag származásának igazolására, ezt mint a faanyagterméklánc-felügyelet hazai letéteményese a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság ellenőrzi.

Tilos az illegális kitermelésből származó fának és a belőle készülő termékeknek az uniós piacon való forgalomba hozatala, a faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének kellő gondossággal kell eljárnia. Az EU-ban/Magyarországon már forgalomba hozott fát vagy fatermékeket vásárolóknak, eladóknak (kereskedő) nyilvántartást/dokumentációs rendszert kell vezetniük a beszállítóikról és vevőikről a faanyag egyszerű visszakereshetősége érdekében. A vállalkozások közötti meghatározott körben végzett faanyag értékesítések 5 éven át tartó nyomon követhetőségét és nyilvántartási kötelezettségét írja elő a jogszabály.

A kellő gondosság elve a piaci szereplőket arra kötelezi, hogy az illegálisan kitermelt faanyag, vagy illegális kitermelésből származó faanyagból készült termékek EU piacra kerülését kockázatelemzési módszerekkel kizárják.

A piaci szereplők kialakíthatják saját kellő gondosság elvén alapuló rendszerüket, vagy alkalmazhatják az Európai Bizottság által elismert ellenőrző szervezetek által kidolgozott kellőgondosság elvén működő rendszereket.

Vállalom a jogszabályban előírt, Ön, mint piaci szereplő által működtetett „saját rendszer” kialakítását, átvilágítását, ellenőrző hatóság által indított eljárásokban az Ön képviseletét.

EUTR

Amennyiben segítségére lehetek, keressen elérhetőségeimen!